Gallery

कास्की-पोखरा

नगरकोट झर्ना, २०६९

२०६९,  च्यासल ललितपुर !
२०६९, पाटन दरबार !पाटनदरबार, २०६८
पाटनदरबार, २०६८
लुम्ले (पोखरा), गेष्ट हाउस- २०६८
लुम्ले (पोखरा), कृषि अनुसन्धान केन्द्र- २०६८
काठमाण्डौ, २०६८
च्यासल, २०६८
च्यासल, २०६८
पात्ले, सोलुखुम्बु-२०६८
नगरकोट, २०६९
च्यासल, २०६८
काठमाण्डौ, २०६९
काठमाण्डौ, २०६८
काठमाण्डौ, २०६८
नगरकोट झर्ना, २०६९
काठमाण्डौँ, २०६८

लुम्ले (पोखरा), कृषि अनुसन्धान केन्द्र- २०६८