Monday, March 3, 2014


प्रेम-पधेरो 

मनभित्र
अलिकति 'आँशु'
अलिकति 'खुशी
अलिकति 'माया' का कण

 
मिसाएर बनाउदै थिई 'पँधेरो

को हो ?

अचानक
अंजुली उवाई
पिउने 'कल कल'


ऐले
'यहि पँधेरोमा'
सम्झनाका डोब मात्र बाँकि छ...

No comments:

Post a Comment