Sunday, January 26, 2014

उचाई

एउटा उचाई- 'अग्लो' 
अर्को उचाई- 'होचो' 

यहाँ,
उचाईपिच्छे किन? 
फरक छ 'जिन्दगी' 

कैलेकाई, 
आँखाको सगरमाथाबाट 
'देश नियाल'
अनि, सबै मान्छे

न उचाई देख्छौँ
न 'जिन्दगी' 

No comments:

Post a Comment