Monday, January 2, 2012

खै के भनूँ

रात परेपछि
तिम्रो न्यानो साथ हुन्न
जाडोले लगलगाउँदा
नशाको मात हुन्न
हृदय अङ्कुराउँदा
बोल्ने बात हुन्न
संगत त गर
तिमीलाई घात हुन्न
किन डाराउँछौँ
मायामा जातपात हुन्न
फुलैफुल हुन्छ
काँडा र पात हुन्न
दैवले लेख्ने हो
कसैको हात हुन्न