Wednesday, July 2, 2014


फगत: एक गहिरो प्रेम

भन्थी
खोला पछ्याउँदै जाँदा...

एकदिन
समुन्द्र भेटिन सक्छ
, भेटिन सक्छ
त्यहाँ 'अतृप्त मोतिहरूको गहिराई'

म भन्थे
मन पछ्याउँदै जाँदा...

एकदिन
कसैको मुटु भेटिन सक्छ
, भेटिन सक्छ
त्यहाँ 'अतृप्त मायाको गहिराई'

फगत
एक अर्काको विश्वास गर्दै
गहिराईमा डुब्ने दुवैले निश्चित गर्यौँ

तर,
अफशोच्
अन्ततः गहिराईबाट दुबैको लाश उत्रियो...

फगत
एक गहिरो जिन्दगी

फगत
एक गहिरो प्रेम

No comments:

Post a Comment