Sunday, July 20, 2014


दुनियाँमा
रिस कसलाई उठ्दैन ?

भर्खरै
एक मुठ्ठी  पिपलका पात
हावाले झार्यो र कुच्याउँदै उडायो टाढाटाढा

भन् दुनियाँमा
रिस कसलाई उठ्दैन ?

No comments:

Post a Comment