Sunday, June 29, 2014


आफ्ना
केहि प्रिय सपनाहरू 
मेटाएर

मैले उसकै
अप्रिय कहानी 
लेख्नु छ

 
फगत जिन्दगीमा
संयोगले भेटिएको
एक पात्र थियो
भनेर...

No comments:

Post a Comment