Tuesday, December 31, 2013

२०१४

मान्छेका 'मन' 
साना आकाश हुन 

'रहर' बतास

खुल्ला आकाश मुनि
अटाउन नसकेका कैयन
- सपनाहरू
- खुशीहरू

छन भने
२०१४ मा सँगैसँगै

आऊ उडाउ
यहि मनबाट टाढा टाढासम्म…! 

No comments:

Post a Comment