Thursday, December 26, 2013

अशीर्षक

मान्छेहरूको चाप सुक्दै गएका बाटाहरू
जति उदास देखिन्थे ? 

त्यो भन्दा बढी- 'ऊ' 

किनकी
ऊ कसैको मनको बाटो
हिड्न सकेन । 

No comments:

Post a Comment