Wednesday, August 14, 2013

छट्टु रात

ए ! 
छट्टु रात 
बन्द गर 
जुनसंगको आलिङ्गन
अनि, अध्यारोसंगको सुहाग
त तँ भाग्नेछस् 
छाडेर सबेरै 
तर आकाशले जन्माउनुछ
'सम्झेर'
अर्को शुभ-प्रभात
अर्को शुभ-दिन 

No comments:

Post a Comment