Monday, May 13, 2013

इतिहास-१ (गोरखा दरबार संग्रालय)

नेपाल एकिकरणका नायक पृथ्विनारायण शाहले युद्रमा प्रयोग गरेका हतियार; तल्लो दरबार संग्रालयमा संग्रहित गरी राखिएका केहि हतियार तथा यद्ध सामग्रीका तस्बीरहरू: 

१. तोप:
तल्लो दरबार, गोरखा © -सन्तोष

२. बन्दुक तथा अन्य युद्र सामग्री: 


तल्लो दरबार, गोरखा © -सन्तोष

तल्लो दरबार, गोरखा © -सन्तोष

तल्लो दरबार, गोरखा © -सन्तोष

तल्लो दरबार, गोरखा © -सन्तोष

तल्लो दरबार, गोरखा © -सन्तोष

तल्लो दरबार, गोरखा © -सन्तोष

- कृपया अनुमतिबिना फोटोको प्रयोग सख्त मनाही छ । धन्यवाद ! - सन्तोष पौडेल 

No comments:

Post a Comment