Thursday, October 16, 2014


कल्पिन्छु 

कल्पिन्छु

आकाश र धर्तिलाइ भेट गराउने 
त्यस्तो ठाउँ कता छ ?

कल्पिन्छु
बादललाई हावाबाट स्वतन्त्र गराउने 
त्यस्तो महापुरूष कता छ ?

कल्पिन्छु
हो, म कल्पिन्छु

कैले रूदैरूदै भोकले सुकाएको 
पेट सम्झि कल्पिन्छु 

कैले 
भित्रि असिम इच्छाहरूलाई 
फकाएर कल्पिन्छु

कैले 
कैयौँ रहरहरूलाई 
झुक्याएर कल्पिन्छु 

हो, म कल्पिन्छु... 

आफैलाई  शुन्यतामा
लुकाउन कल्पिन्छु

पटक-पटक
आफुभित्र आफैलाई
भेटाउन कल्पिन्छु

लाग्छ 
आफ्नै अस्तित्व 
मेटाउन कल्पिन्छु

हो, म कल्पिन्छु...

तर
दुनियाँ अझैँ
कल्पना भन्दा कति धेरै तल छ

अनि
कहाँ भेटिन्छ त्यो ठाउँ ?
कहाँ भेटाइन्छ त्यो महापुरूष ?

No comments:

Post a Comment