Thursday, October 16, 2014


जब
कसैको
कठोर हृदयभित्र
बन्धक भईदिन्छ यादहरू

तब
सम्बन्धको
कहालि लाग्दो गहिरो ईनारबाट
उबाउँछआँखाले आँशु

अनि,
एकएक थोपा
तौलिन्छ मान्छेपटकपटक

No comments:

Post a Comment