Monday, October 15, 2012

म रोएको दिन

'' रोएको दिन, आँसु झार्ने छैन,
'सोँच्छु',
आँशु झरेका दिन '' हुने छैन,
किन ?  अरुलाइ पिरोल्ने,
यी अधर्मि हातहरु, मलाई धुनु छैन,
'सुकिला' बना, 'छुनु' कसलाइ छैन,
...

'' रोएको दिन, आँसु झार्ने छैन,
'सोँच्छु',
आँशु झरेका दिन, '' हुने छैन,
किन ? अरुलाइ सराप्ने,
यी अधर्मि मुखहरु, मलाई पुछ्नु छैन,
मुकिला बनाइ, चुम्नु कसलाइ छैन,
...

'' रोएको दिन, आँसु झार्ने छैन,
'सोँच्छु',
आँशु झरेका दिन, '' हुने छैन,
किन? अरुलाइ सताउने,
यी अधर्मी रुपहरु, मलाइ सजाउनु छैन,
'नक्कलि' बनाइ, 'मनाउँनु' कसलाइ छैन,
...

म रोएको दिन, आँसु झार्ने छैन,
'सोँच्छु',
आँशु झरेका दिन, म हुने छैन,
...(सन्तु)...

No comments:

Post a Comment